Hotărârea nr. 13 din 2022

Aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar

ANEXE

13.pdf