Hotărârea nr. 19 din 2022

Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2022, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

ANEXE

19.pdf