Hotărârea nr. 3 din 2022

Aprobarea Devizului General modificat pentru obiectivul de investiţie Amenajare platforme pe Bulevardul 22 Decembrie, blocurile 6 și 8 - municipiul Deva”, judeţul Hunedoara

ANEXE

3.pdf