Hotărârea nr. 6 din 2022

Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2022

ANEXE

6.pdf