Hotărârea nr. 9 din 2022

Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială, împrejmuire front stradal și racorduri la utilități generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Coziei, nr.53;

ANEXE

9.pdf