Primaria Municipiului Deva


Servicii electroniceACTIVITATEA CENTRULUI DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI


Centrul de Informare a Cetăţenilor este un compartiment creat pentru a rezolva în mod prompt, cu profesionalism, problemele cetăţenilor, el constituind interfaţa dintre cetăţeni şi birourile / serviciile instituţiei.


  • se preocupă de buna primire a cetăţenilor şi ascultă solicitările acestora;
  • oferă cetăţenilor, verbal sau pe suport scris, informaţiile necesare în vederea întocmirii dosarelor pentru obţinerea documentelor solicitate,
  • acordă consultanţă cetăţenilor în vederea rezolvării problemelor a căror rezolvare intră atribuţiile Primăriei şi ale Consiliului Local
  • întreţine, actualizează şi realizează postere cu cele mai importante informaţii pe care le afişează pe panourile din incinta centrului;
  • preia mesajele, reclamaţiile, sesizările înregistrate la "telefonul cetăţeanului" le prezintă Primarului, şi le transmite serviciilor de specialitate spre rezolvare informând totodată cetăţenii despre modul de rezolvare a acestora;

Program cu publicul:

luni, marţi, joi, vineri 08:30 - 16:30
miercuri 08:30 - 18:30

La birourile din cadrul Centrului de Informare a Cetăţenilor se primesc solicitări, cereri, sesizări, doar în scris.
Vă puteţi adresa telefonic, pentru a solicita informaţii, la numarul de telefon :

Telefon: 0254 / 213435 / 232310 / 218325

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA – sediul principal, Telefon: 0254 / 213435 / 232310 / 218325

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, Telefon: 0254 / 215417

DIRECȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ DEVA, Telefon: 0254 / 234533 / 216718, 0726700767

SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR ȘI SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT, Telefon: 0254 / 217899

BIROU RIDICARI VEHICULE, Telefon: 0254 / 233800

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ, Telefon: 0254 / 232777

CENTRUL CULTURAL „DRĂGAN MUNTEAN” DEVA, Telefon: 0354 / 408907

SERVICIUL PUBLIC DE ÎNTREȚINERE ȘI GOSPODĂRIRE MUNICIPALĂ DEVA, Telefon: 0254 / 233588

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DEVA, Telefon: 0254 / 218030
Proiecte pe fonduri structurale„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”„Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice la nivelul Municipiului Deva“Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 

Cod SMIS 126422

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.