Cerere ocupare teren pe domeniul public (HCL 8/2014)

 • Cerere tip - obligatoriu
 • Planşa (schiţă) topografică - obligatoriu
 • Plan de încadrare în zonă - obligatoriu
 • Copia Avizului din anul anterior - obligatoriu
  • Pentru Persoane fizice

   • Carte de identitate - obligatoriu

   Pentru Persoane juridice

   • Cod Unic de înregistrare (CUI) - obligatoriu
   • Certificat constatator - obligatoriu
   • Fotografii privind zona in care se doreste amplasarea chioscului (aparatului)cat mai lizibile si relevante in ceea ce priveste zona - obligatoriu