Cerere actualizare informatii loc de parcare

 • Cerere tip - obligatoriu
 • Abonamentul - obligatoriu
 • Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului (talon) - obligatoriu
 • Cartea de identitate a autoturismului - obligatoriu
 • Polița de asigurare tip RCA
 • Ceritificat de inspecție tehnică periodică
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului noului titular
 • Carte de identitate noul titular - dacă este cazul
 • Documente doveditoare privind handicapul - dacă este cazul
 • Acte doveditoare

Pentru Persoane fizice

 • Carte de identitate - obligatoriu

Pentru Persone juridice

 • Carte de identitate (reprezentant) - obligatoriu
 • Cod Unic de înregistrare (CUI) - obligatoriu