Cerere concesionare teren domeniul public/privat

  • Cerere tip - obligatoriu
  • Plan de amplasament
  • Extras de Carte Funciară (cu geometria terenului) - obligatoriu
  • Adeverinta legea proprietatii - obligatoriu
  • Adeverință registrul zone verzi - obligatoriu
  • Certificat de Urbanism - obligatoriu

Pentru Persoane fizice

  • Carte de identitate - obligatoriu

Pentru Persoane juridice

  • Carte de identitate (reprezentant) - obligatoriu
  • Cod Unic de înregistrare (CUI) - obligatoriu