Cerere eliberare certificat de atestare fiscala

  • Formularul online de solicitare a certificatului de atestare fiscală
  • Copie după actul de identitate al solicitantului
  • Împuternicire notarială (Pentru dezbatere succesiune, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii)
  • Certificat de deces (Pentru dezbatere succesiune, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii)
  • Documente din care să reiasă calitatea de moștenitor al solicitantului (Pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii și acolo unde este cazul testament)