Cerere inchiriere teren/spatiu pe domeniul public/privat

  • Cerere tip - obligatoriu
  • Extras de Carte Funciară - obligatoriu
  • Plan de amplasament - obligatoriu

Pentru Persoene fizice

  • Carte de identitate - obligatoriu

Pentru Persoane juridice

  • Cod Unic de înregistrare (CUI) - obligatoriu