Cerere pentru inregistrarea ca utilizator verificat al sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale