Cerere inregistrare vehicule care nu necesita inmatriculare

  • Cerere tip - obligatoriu
  • Act de proprietate (Documentul care atestă dreptul de proprietate/folosinţă asupra vehiculului (factură, contract de vânzare-cumpărare / înstrăinare-dobândire, contract de leasing sau închiriere) – tradus în limba română) - unde este cazul
  • Cartea de identitate a autoturismului (la înregistrarea mopedelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere)
  • Atestatul tehnic (la înregistrarea maşinilor autopropulsate, eliberat de RAR)
  • Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice
  • Polița de asigurare tip RCA (Dovada asigurării obligatorii RCA) - excepţie vehiculele cu tracţiune animală

Pentru Persoane fizice

  • Carte de identitate

Pentru Persoane juridice

  • Cod Unic de înregistrare (CUI)