Cerere luare in evidenta pentru loc de parcare rezidentiala

  • Cerere tip - obligatoriu
  • Dovadă drept de folosinţa autoturism(contract de comodat, adeverinta de la angajator, documente notariale, imputernicire - după caz
  • Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului-talon (cu ITP la zi) - obligatoriu
  • Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap - după caz

Pentru Persoană fizică

  • Carte de identitate - obligatoriu

Pentru Persoană juridică

  • Actul de identitate (al reprezentantului) - obligatoriu
  • Cod Unic de înregistrare (CUI) - obligatoriu