Cerere preluare concesionare teren domeniul public/privat

  • Cerere tip - obligatoriu
  • Extras de Carte Funciară (actualizat sa cuprinda geometria imobilului cu intabularea constructiei si a concesiunii – Domeniul Public al Municipiului Deva) - obligatoriu
  • Plan de amplasament si delimitare a imobilului
  • Act dobândire (a constructiei de pe teren la care urmeaza sa se preia concesiunea (contract donaţie, certificat moştenitor, contract vânzare cumpărare, etc )) - obligatoriu
  • Adeverinta legea proprietatii - obligatoriu
  • Contract concesiune - obligatoriu

Pentru Persoane fizice

  • Carte de identitate - obligatoriu

Pentru Persoane juridice

  • Carte de identitate (reprezentant) - obligatoriu
  • Cod Unic de înregistrare (CUI) - obligatoriu