Cerere prelungire concesionare teren domeniul public/privat

  • Cerere tip - obligatoriu
  • Carte de identitate - obligatoriu
  • Adeverinta legea proprietatii
  • Plan de amplasament si delimitare a imobilului
  • Extras de Carte Funciară (actualizat sa cuprinda geometria impobilului cu intabularea constructiei si a concesiunii – Domeniul Public al Municipiului Deva)
  • Contract concesiune

Pentru Persoane jurid

  • Cod Unic de înregistrare (CUI) - obligatoriu