Cerere prelungire inchiriere loc parcare de resedinta

  • Cerere tip - obligatoriu
  • Copie contract de închiriere loc parcare - obligatoriu
  • Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului-talon (Cu ITP la zi) - obligatoriu
  • Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap - după caz

Pentru Persoane fizice

  • Carte de identitate - obligatoriu
  • Dovadă drept de folosinţa autoturism(contract de comodat, adeverinta de la angajator, documente notariale, imputernicire - după caz

Pentru Persoane juridice

  • Actul de identitate (reprezentant) - obligatoriu
  • Cod Unic de înregistrare (CUI) - obligatoriu
  • Dovada achitarii taxelor la bugetul local - obligatoriu