Cerere radiere vehicule care nu necesita inmatriculare

 • Cerere tip - obligatoriu
 • Autorizația de transport
 • Certificatul de atestare fiscală
 • Cartea de identitate a autoturismului - după caz
 • Documentul care atestă dezmembrarea/casarea - după caz
 • Documentul care atestă scoaterea din România a vehiculului - după caz
 • Documentul care atestă furtul vehiculului - după caz
 • Documentul care atestă transferul dreptului de proprietate - după caz
 • Dovada depozitării vehiculului într-un spaţiu adecvat în situaţia retragerii din circulaţie
 • Dispoziţia de radiere din oficiu - după caz

Pentru persoane fizice

 • Carte de identitate/Buletin de identitate - obligatoriu

Pentru Persoane juridice

 • Cod Unic de înregistrare (CUI)
 • Carte de identitate/Buletin de identitate (administrator) - obligatoriu