Declaratie fiscala pentru scoaterea din evidenta a vehiculelor inmatriculate

  • Cerere pentru scoaterea din evidenţă – persoane fizice
  • Act de identitate solicitant
  • La instrainare - la atasamente: certificatul de radiere de la politie - obligatoriu; se scoate copie dupa certificatul de inmatriculare (talon), acte de propietate nou propietare- nu e obligatoriu
  • La furt - la atasamente: rezoluție, sentință parchet, alte acte doveditoare
  • La scoaterea din functiune - la atasamente: certificatul de distrugere sau actul de vânzare cumpărare, cartea de identitate a autoturismului,
  • La scoatere definitiva din tara- la atasamente: act de înstrainare, cartea de identitate a autoturismului, certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6
  • La schimbare sediu - la atasemente: Cod Unic de înregistrare (CUI) punct de lucru, cartea de identitate a autoturismului, bon de transfer
  • La radiere din circulatie- la atasamente: certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6, cartea de identitate a autoturismului
  • La incetare contract de leasing inainte de scadenta- la atasamente: act justificativ de la firma de leasing.