Depunerea unei cereri in vederea scutirii de la plata impozitului pe cladire, teren, mijloace de transport

  • Cerere scutire impozit – persoane fizice
  • Act de identitate solicitant
  • Acte doveditoare ale calităţii de scutit de impozit
  • Cartea de identitate a autoturismului- in cazul mijloacelor de transport