Oferta donatie teren

  • Cerere tip - obligatoriu
  • Carte de identitate - obligatoriu
  • Extras de Carte Funciară (cu geometria terenului)
  • Plan de amplasament
  • Plan urbanistic zonal
  • Oferta de donaţie (întocmită de un notar public)

Cererea va primi număr de înregistrare numai după ce oferta notariala va ajunge în original la primarie. Termen de transmitere: 20 de zile.