Cerere pentru cumparare teren

  • Cerere tip - obligatoriu
  • Act de identitate solicitant - obligatoriu
  • Contract concesiune - după caz
  • Adeverinta legea proprietatii - obligatoriu
  • Autorizația de construire - obligatoriu
  • Proces verbal (de receptie la finalizarea lucrarii)
  • Plan de amplasament (intocmit la intabularea constructiei)
  • Extras de Carte Funciară (actualizat cu intabularea constructiei)
  • Raport evaluare - obligatoriu

Raportul de evaluare se va achizitiona de catre serviciul ADPP si va fi achitat de catre solicitant la cumpararea terenului

Conform legii, Consiliul local al Municipiului Deva hotaraste vanzarea terenului mai sus mentionat de pe raza Municipiului Deva

Pentru intocmirea proiectului cu privire la vanzarea terenului mai sus mentionat , se va initia proiectul de hotarare prin care Consiliul local al Municipiului Deva , va aproba trecerea terenului din Domeniul public in Domeniul privat

In urma raportului de evaluare a terenului va comunicam pretul/mp , ulterior vom da curs solicitarii dumneavoastra .